Hoppa till sidans innehåll

Generellt gällande parkering på Rosenholm


Här finner vi lite ny information gällande parkering på Rosenholmsområdet.

Det blir nu stannaförbud enligt röda linjerna och endast av-/påstigning på gulmakering (se bild nedan).
Står man längs med den röda linjen, samt om man lämnar sin bil utanför entrén, kommer man få 700:- i böter.

Kommunen har valt att göra så här pga att de fått in så mycket klagomål på att folk blockerar Arena vägen samt entrérna.

Frågor och synpunkter på detta kan tas direkt Johan Lindh, enligt följande kontaktinfo:

Johan Lindh
Trafikingenjör
Drift- och serviceförvaltningen
0455-303146
Karlskrona kommun
371 45 Karlskrona

Besöksadress: Oskarsvärn

www.karlskrona.se

www.facebook.com/karlskronakommun